قهوه اوگاندا روبوستا را می توان خاص ترین قهوه روبوستا نام گذاری کرد. اوگاندا تقریبا ۷ درصد از کل تولیدات قهوه در دنیا را به خود اختصاص داده است. عمده تولیدات قهوه در اوگاندا مربوط به قهوه روبوستا می­شود (تقریبا ۹۰ درصد قهوه تولید شده در اوگاندا را قهوه روبوستا شامل می­شود) و قهوه عربیکا از این نظر رتبه دوم را به خود اختصاص می­دهد.

در واقع به نوعی اوگاندا را مبدا اصلی قهوه روبوستا می ­دانند. صنایع تولید و فرآوری قهوه در اوگاندا تقریبا زمینه اشتغال برای ۱۹ درصد از جمعیت این کشور را فراهم کرده است، و فرآوری قهوه اوگاندا روبوستا با استفاده از روش خشک انجام می­شود.